Cửa Nhôm - 040
Bảng giá cửa nhôm kính 
Nhôm Tungsing,Ynghua, Đài Loan Hệ 700,Hệ 1000 Nhôm Trắng Sữa
Cửa đi mở, lùa  thường Nhôm trắng sữa hệ 700, dưới lá nhôm trên kính 750.000/m2 Đến 850.000/m2
Cửa đi mở thường nhôm trắng sữa hệ 700, nẹp gài chia ô giã gỗ ,kính trắng 8 ly 850.000/m2 Đến 950.000/m2
Cửa sổ lùa thường nhôm trắng sữa hệ 700, kính trắng 5 ly 750.000/m2 Đến 850.000/m2
Cửa  sổ lùa nhôm trắng sữa hệ 700, nẹp gài chi ô giã gỗ 850.000/m2 Đến 950.000/m2
Cửa  sổ mở thường nhôm trắng sữa hệ 700, kính trắng 5 ly 750.000/m2 Đến 850.000/m2
Cửa  sổ mở  nhôm trắng sữa hệ 700, nẹp gài chi ô giã gỗ 1.000.000/m2 Đến 1.150.000/m2
Cửa đi mở, lùa thường nhôm trắng sữa hệ 1000, dưới lá nhôm trên kính,kính suốt 8 1.250.000/m2 Đến 1.350.000/m2
Cửa đi mở, lùa thường nhôm trắng sữa hệ 1000, nẹp gài chia ô giã gỗ ,kính trắng 8ly 1.350.000/m2 Đến 1.450.000/m2
Nhôm Tungsing,Ynghua, Đài Loan Hệ 700,Hệ 1000 Nhôm Vân Gỗ
Cửa đi mở, lùa thường Nhôm vân gỗ hệ 700, dưới lá nhôm trên kính 800.000/m2Đến 920.000/m2
Cửa đi mở thường Nhôm vân gỗ hệ 700, nẹp gài chia ô giã gỗ ,kính trắng 8 ly 920.000/m2  Đến 1.050.000/m2
Cửa sổ lùa thường Nhôm vân gỗ hệ 700, kính trắng 5 ly 620.000/m2Đến 750.000/m2
Cửa  sổ lùa Nhôm vân gỗ hệ 700, nẹp gài chi ô giã gỗ 850.000/m2Đến 950.000/m2
Cửa  sổ mở thường Nhôm vân gỗ hệ 700, kính trắng 5 ly 800.000/m2Đến 920.000/m2
Cửa sổ mở Nhôm vân gỗ hệ 700, nẹp gài chi ô giã gỗ 920.000/m2Đến 1.050.000/m2
Cửa đi mở, lùa thường Nhôm vân gỗ hệ 1000, dưới lá nhôm trên kính,kính suốt 8 1.250.000/m2Đến 1.350.000/m2
Cửa đi mở, lùa thường Nhôm vân gỗ hệ 1000, nẹp gài chia ô giã gỗ ,kính trắng 8ly 1.350.000/m2Đến 1.550.000/m2


CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TM - DV TÍNH THÀNH
Địa chỉ : 277 LÊ VĂN THỌ - P9 - Q. GÒ Vấp - TP.HCM
Điện thoại: (08) 6289.2529 - Hotline: 0909.580.775

Giá chỉ từ 750.000/m2 Đến 850.000/m2
- Cửa  sổ lùa  nhôm trắng sữa hệ 700, nẹp gài chi ô giã gỗ                                     
Giá chỉ từ 850.000/m2 Đến 950.000/m2
- Cửa  sổ mở  thường nhôm trắng sữa hệ 700, kính trắng 5 ly                               
Giá chỉ từ 750.000/m2 Đến 850.000/m2
- Cửa  sổ mở nhôm trắng sữa hệ 700, nẹp gài chi ô giã gỗ                                     
Giá chỉ từ 1.000.000/m2 Đến 1.150.000/m2
- Cửa đi mở,lùa thường nhôm trắng sữa hệ 1000, dưới lá nhôm trên kính,kính suốt 8        
Giá chỉ từ 1.250.000/m2 Đến 1.350.000/m2
- Cửa đi mở,lùa thường nhôm trắng sữa hệ 1000, nẹp gài chia ô giã gỗ ,kính trắng 8ly
Giá chỉ từ  1.350.000/m2 Đến 1.450.000/m2

 

II. NHÔM TUNGSING,YNGHUA, ĐÀI LOAN  HỆ 700,HỆ 1000 nhôm VÂN GỖ
- Cửa đi mở, lùa  thường nhôm  hệ 700,VÂN GỖ  dưới lá nhôm trên kính    
Giá chỉ từ  800.000/m2Đến 920.000/m2
- Cửa đi mở thường nhôm VÂN GỖ hệ 700, nẹp gài chi ô giã gỗ ,kính trắng 8 ly        
Giá chỉ từ  920.000/m2  Đến 1.050.000/m2
- Cửa  sổ lùa  thường nhôm VÂN GỖ hệ 700, kính trắng 5 ly    
Giá chỉ từ  620.000/m2Đến 750.000/m2
- Cửa  sổ lùa  nhôm VÂN GỖ hệ 700, nẹp gài chi ô giã gỗ                                       
Giá chỉ từ   850.000/m2Đến 950.000/m2
- Cửa  sổ mở  thường nhôm VÂN GỖ hệ 700, kính trắng 5 ly     
Giá chỉ từ   800.000/m2Đến 920.000/m2
- Cửa  sổ mở nhôm VÂN GỖ hệ 700, nẹp gài chi ô giã gỗ                                      
Giá chỉ từ   920.000/m2Đến 1.050.000/m2
- Cửa đi mở,lùa thường nhôm VÂN GỖ hệ 1000, dưới lá nhôm trên kính,kính suốt 8 ly 
Giá chỉ từ   1.250.000/m2Đến 1.350.000/m2
- Cửa đi mở,lùa thường nhôm VÂN GỖ hệ 1000, nẹp gài chia ô giã gỗ ,kính trắng 8 ly
Giá chỉ từ   1.350.000/m2Đến 1.550.000/m2

 

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TM - DV TÍNH THÀNH
Địa chỉ : 277 LÊ VĂN THỌ - P9 - Q. GÒ Vấp - TP.HCM
Điện thoại: (08) 6289.2529 - Hotline: 0909.580.775

Để có giá chi tiết liên hệ HotLine: 0909.580.775 hoặc gửi Yêu cầu báo giá cho chúng tôi.

Họ và tên
Số Điện Thoại
Địa chỉ thi công
Yêu Cầu Tư Vấn
Sản phẩm liên quan

CÔNG TY TNHH DV - TM NHÔM KÍNH TÍNH THÀNH

Địa chỉ : 315 Nguyễn Văn Khối, Phường 8, Quận Gò Vấp, HCM
Hotline0909.580.775
Email : trantrungtinh127@gmail.com
Website: cuanhomkinhtinhthanh.com

Trung Tính
0909.580.775
Văn Phòng
086 289 2529
HOTLINE Yêu cầu báo giá

Đăng Ký Nhận Báo Giá Mới Nhất
Hotline :  0909.580.775

Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ thi công
Chủ đề
Nội dung